Oppdateringsfrekvens

Oppdateringsfrekvensen er den hastigheten somdataskjermen kan oppdatere bildet på skjermen med.

14. november 2001

En skjerm med en oppdateringsfrekvens på 75 Hz kan tegne bildet 75 ganger i sekundet. Bildet på dataskjermen må tegnes mange ganger i sekundet. Oppdateringsfrekvensen er den hastigheten som skjermen tegner bildet med. De fleste skjermer kan arbeide ved flere forskjellige hastigheter. Jo høyere oppdateringsfrekvens, desto roligere blir skjermbildet. Et tv-apparat oppdaterer bildet 25 ganger i sekundet, mens en god dataskjerm kan oppdatere bildet opp til 100 ganger i sekundet.