world-of-warcraft

Bedre språk med dataspill

Ny forskning viser en tydelig forbindelse mellom dataspill og engelskkunnskaper.

16. juli 2014

Svenske forskere har studert forbindelsen mellom dataspill og kunnskaper i engelsk. Studien omfattet 76 barn på ti og elleve år, og forskerne brukte blant annet spørreskjemaer for å samle inn data om alle tilfellene der barna har kontakt med det engelske språket. Resultatene, som sannsynligvis kan overføres direkte til norske forhold, viser en tydelig forbindelse mellom dataspill og engelskkunnskaper.

Forskerne fant ut at de barna som spiller mye, har et klart bedre ordforråd på engelsk. Det viste seg at det er nettrollespill, som det populære World of Warcraft, som gjør mest for læringen. Barna må der hele tiden samhandle med andre spillere og også kunne forstå og gjøre seg forstått på engelsk for å samarbeide.

Den samme studien viste at gutter spiller litt mer enn dobbelt så mye som jenter på samme alder. Guttene i studien spilte i gjennomsnitt 11,5 timer i uka, mens jentene i gjennomsnitt spilte 5,1 timer i uka. På den andre siden brukte de mer tid på Facebook enn guttene. Jentene brukte i alt 11,5 timer i uka på sosiale medier, mens guttene brukte åtte timer.

Kanskje du er interessert i...