neuroracer

Smartere med dataspill

Nå er det bevist at dataspill kan forbedre hjernekapasiteten hos eldre mennesker.

13. september 2013

Forskere i San Francisco har nylig offentliggjort en studie som viser at de har klart å bremse aldringens negative virkning på hjernen ved å bruke et spesialtilpasset dataspill. I studien fant de ut at det tredimensjonale racerspillet NeuroRacer, som altså var laget spesielt til dette forsøket, forbedret både konsentrasjonsevnen og korttidshukommelsen hos eldre i så stor grad at virkningen også fikk betydning for forsøkspersonenes hverdag.

Forskerne rekrutterte 46 personer mellom 65 og 85, som så i fire uker spilte dette racingspillet intensivt. Vanskelighetsgraden økte etter hvert som de ble bedre til å spille. Da treningsperioden var slutt, var de blitt så mye bedre at de fikk høyere poengsum enn 20-åringer som spilte spillet for første gang. Effekten varte fremdeles seks måneder etter at forsøket ble avsluttet, og forskerne mener derfor å ha motbevist den tidligere antakelsen om at korttidshukommelsen og konsentrasjonsevnen er statiske og umulig å trene. Det er nå også igangsatt arbeid med å finne tilpassede treningsmetoder som fungerer for blant annet personer med ADHD og depresjoner.

Kanskje du er interessert i...