Torben R. Simonsen Tidligere journalist på Komputer for alle

Utdanning: Journalist

Innhold skrevet av Torben R. Simonsen