@

Krøllalfaen brukes i e-postadresser på internett. Den delen som står til venstre for @, er kallenavnet på personen, mens den høyre delen er navnet på datamaskinen (internettleverandøren), som han eller hun er tilkoblet.

5. november 2001

@-tegnet viser at det er snakk om en e-postadresse på internett og ikke en fil eller en datamaskin. Du kan kjenne igjen en erfaren internettbruker på at han eller hun i de fleste tilfeller uttaler @ som at. Det gjør de nemlig i den engelsktalende delen av verden, mens vi her hjemme kaller tegnet for krøllalfa. Tegnet ble i sin tid valgt ved en tilfeldighet. Det skulle brukes et tegn for å skille brukerens og datamaskinens navn. Og tegnet fantes allerede på tastaturet og var ikke i bruk.

Kanskje du er interessert i...