Flere brukere irriterer seg over flytende videoer som ikke kan slås av.
Flytende videoer på Facebook

Flere brukere irriterer seg over flytende videoer som ikke kan slås av.

© Komputer for alle/Facebook

Facebook-videoer forfølger deg

En ny funksjon på Facebook gjør at videoer som du klikker på, følger med når du blar nedover på siden – og funksjonen kan ikke slås av.

Videoer er populære på Facebook. Daglig ser brukerne gjennom åtte milliarder klipp. Med en nye funksjon som de kaller flytende video, prøver Facebook å gjøre visningen enklere og mer fleksibel.

Funksjonen blir aktivert når du klikker på en video, for eksempel hvis du justerer lyden, og deretter blar nedover på siden. Straks dukker videoen opp i et vindu øverst i venstre hjørne – og funksjonen er ikke mulig å slå av.

Nå virker det ikke som om fenomenet har fått den mottakelsen Facebook håpet på. I utviklerforumet, hvor brukerne kan stille spørsmål til Facebook, irriterer flere seg over at det ikke er mulig å slå av den påtrengende funksjonen. 

Slik fungerer lappeløsningen

Det er uvisst om Facebook kommer til å gi etter for kritikken, så foreløpig må du slå av videoene som dukker opp, manuelt. Det kan gjøres på to måter.

Du kan velge å lukke vinduet som dukker opp når du blar ned over siden, eller du kan sørge for at vinduet ikke dukker opp ved å klikke på det lille blå ikonet som dukker opp når du holder musen over videoen (se bildet under).

Videovisningen ble testet i 2015, men ble først nå rullet ut i stor skala.  

Slå av videoene
Slå av videoene

Klikk på det blå ikonet for å unngå at videovinduet dukker opp når du blar nedover på siden.

© Komputer for alle

Tegner du et abonnement på Komputer for alle nå, får du tilgang til de fem siste bladene via appen Wype.

Kanskje du er interessert i...