Internet

Internett er en menneskerett

Stater og regjeringer har ikke rett til å begrense innbyggernes tilgang til internett – det er nettopp vedtatt i FNs menneskerettighetsråd.

5. juli 2016

Har du tilgang til internett, har ingen regjering rett til å blokkere eller begrense hva du kan se. Derfor har FNs menneskerettighetsråd nettopp besluttet å fordømme stater som hindrer innbyggerne tilgang til opplysninger på nettet.

Selv om det er snakk om et ikke-bindende beslutningsforslag er dette et klart signal fra FNs menneskerettighetsråd til land i hele verden, der noen regjeringer filtrerer eller blokkerer innbyggernes tilgang til informasjon på nettet.

Forslaget møtte motstand fra flere land, blant annet Russland, Kina, Saudi-Arabia, Sør-Afrika og India mener at man ikke bør fordømme regjeringers blokkering av Internett. Forslaget fikk likevel et stort flertall i rådet.

Les hele beslutningsforslaget HER

Kanskje du er interessert i...