ebookreader

Lesebrett blir tyngre av flere bøker

Et av argumentene for å bruke et lesebrett til å lese elektroniske bøker i stedet for vanlige papirbøker er at de kan fylles med bøker uten å bli tunge og uhåndterlige. Men nå viser det seg at det er en sannhet med modifikasjoner.

1. november 2011

Dataforskeren John D. Kubiatowicz ved University of California i Berkeley har forsket på saken og kommet fram til at flere ebøker på et lesebrett faktisk påvirker vekten. Grunnen er at transistorene i flashminnet gjør forskjell på ett-tall og nuller (som er måten datamaskiner behandler informasjon på) ved hjelp av elektroner. Mer lagret informasjon betyr flere lagrede elektroner, noe som fører til økt vekt.

Det må imidlertid sies at forskjellen er forsvinnende liten. Et flashminne som lagrer fire gigabyte med informasjon, inneholder ekstra elektroner som veier 0,000000000000000001 gram. Fremdeles lettere enn vanlige bøker, med andre ord.

Kanskje du er interessert i...