KOM_NO_171071-NR09_C_Goer_Windows_komplet_Web

De beste tilleggsprogrammene til Windows

Hver eneste utgave av Windows har sine mangler - viktige funksjoner som operativsystemet ikke kan håndtere uten at man må installere ekstra programmer. Her har du de beste programmene til Windows.

30. mai 2014

Windows er ikke bare et program. Det er også rammen rundt en rekke innebygde programmer og hjelpeverktøy. Noen er gode, noen bruker man sjelden og andre er så mangelfulle at de fleste finner et bedre alternativ. Men det er også visse funksjoner som mangler helt. Ting som enhver pc burde klart når man har pakket den ut av esken. Her går vi gjennom de manglende funksjonene og kommer med forslag til gode programmer som fyller behovet.

På noen punkter har Windows blitt bedre for hver versjon – den innebygde defragmenteringen har f.eks. blitt så god at man ikke trenger å lete etter noe annet. Andre funksjoner har blitt helt borte.

Windows pleide for eksempel å ha et innebygd epostprogram. Men siden stadig flere bruker web-mail (som Microsofts egen Outlook eller Gmail), har det blitt droppet. Her får du de beste hjelpeprogrammene. Det er opp til deg selv om du velger å bruke dem.

Kanskje du er interessert i...