pc-gissel

Pc-en tatt som gissel

En fersk rapport viser at skadevare som tar datamaskiner som gissel, blir et stadig større problem.

28. august 2013

McAfee presenterte nylig rapporten McAfee Threats Report: Second Quarter 2013. Firmaet har kartlagt og gitt en oversikt over forskjellige trusler på nettet, og det er både positive og negative trender å se. Noen typer trusler, som for eksempel rootkits, viser en tydelig nedgang. Det som ofte blir kalt for "ransomware", øker raskt. Det er en nærmest eksplosjonsartet utvikling i denne typen programvare, som installerer seg på datamaskinen og låser filene helt til brukeren har betalt løsepenger for å fjernet programmet igjen.

"Ransomware er en effektivt metode for kriminelle som vil tjene raske penger," uttaler Fredrik Møller, adm. dir. for McAfee i Norden og Baltikum.

Antallet helt nye, unike typer ransomware er anslått til 320 000 i andre kvartal. På de siste to kvartalene har McAfee katalogisert mer ransomware enn i alle tidligere perioder til sammen.

"Økningen i ransomware har to årsaker. For det første er det en effektiv metode for kriminelle som vil tjene raske penger, siden de utnytter forskjellige anonyme betalingstjenester. For det andre fins det i dag godt fungerende, kriminelle økosystemer for denne typen aksjoner, og det er mulig å få kjøpt ferdig programvare. Vi tror ikke bruken av ransomware vil falle i den nærmeste framtiden fordi de har så effektivt verktøy å benytte seg av," sier Fredrik Møller.

Kanskje du er interessert i...