Worldcup

Slettet, men ikke glemt

Google vil ikke glemme brukere som krever å bli fjernet.

15. juni 2014

Etter EU-domstolens beslutning i mai om at Google i visse tilfeller må fjerne lenker fra databasen sin når noen ber om det, har firmaet fått inn tusenvis av krav om å få slettet materiale. Allerede det første døgnet kom det inn flere enn 11 000 søknader om sletting!

Google må følge EU-dommen, men vurderer å innføre en spesiell markering når det presenterer søkeresultatene for å vise at materiale er fjernet på grunn av kjennelsen. Dette vil bli på tilsvarende måte som de fra før av viser at lenker er fjernet på grunn av brudd på opphavsrettighetene.

Kritikere protesterer mot dette nye framstøtet og framhever at poenget med å kreve at informasjon blir slettet, er å kunne få personlige data til å forsvinne. Nå sies det at denne markeringen i praksis gjør at ingenting er glemt, og at informasjonen bare blir skjult. Dette vil heller føre til styrket mistenksomheten mot de som har fått informasjon slettet.

Kanskje du er interessert i...