phonehead

Mobiltelefonene frikjent

Det er bare å snakke i vei. Du får ikke hjernesvulst av å bruke mobilen, ifølge norske forskere.

24. september 2012

Diskusjonen om farene ved bruk av mobiltelefoner er like gammel som mobiltelefonene selv. Men hittil har ingen kunne bevise om mobilstrålingen er farlig eller ikke. Men nå har en norsk ekspertgruppe konkludert med at svak elektromagnetisk stråling ikke utgjør en fare for mennesker.

Ifølge Folkehelseregisteret har de ikke registrert noen økning i antall krefttilfeller etter at mobiltelefonene ble innført. Det er heller ingenting som tyder på at mobilene kan skade andre kroppslige funksjoner, som for eksempel fruktbarhet eller nervesystemet. Det er ingen data som støtter teorien om at mobilbruk kan gi helseskader - selv ikke på testgrupper som har brukt mobiltelefoner i 20 år.

Gruppa konkluderer med at mobiltelefoner ikke utgjør noen helserisiko på lang sikt for mennesker. De skriver imidlertid at det fremdeles er en liten usikkerhet knyttet til høy eksponering over flere tiår. Derfor anbefaler de likevel at man prøver å begrense bruken - for eksempel ved å bruke bluetooth-utstyr. Når det gjelder utstyr som trådløse nettverk og andres mobiltelefoner, mener ekspertene at risikoen er så liten at den er neglisjerbar. Det vil med andre ord si at det skal være helt ufarlig.

Kanskje du er interessert i...