I Komputer for alle nummer 5/2017 kan du lese om hvordan du kan laste ned og brenne din egen dvd med installasjonsfilene til Windows. 

Slik starter du pc-en fra en dvd eller minnepinne

Skal du reinstallere Windows fra en dvd eller minnepinne, må pc-en starte fra installasjonsmediet. Her ser du hvordan du gjør det.

14. mars 2017

Hvis Windows-installasjonen går skikkelig i vranglås, kan den eneste løsningen være å reinstallere operativsystemet fra en dvd eller minnepinne. Det krever at pc-en klarer å starte fra et av disse mediene, og det er dessverre ikke alltid tilfelle. Prøv først fra minnepinnen; sett den i pc-en og start maskinen. Starter pc-en fra minnepinnen, behøver du ikke å gjøre noe mer. Skjer det derimot ingenting, eller hvis pc-en starter som vanlig, kan du prøve en av disse fremgangsmåtene.

Slik får du pc-en til å starte fra en dvd eller minnepinne

1. Trykk flere ganger på F11 eller F12 når du starter pc-en. I de fleste tilfeller vil dette åpne en oppstartsmeny der du kan velge å la maskinen starte fra en ekstern port eller dvd-disken. Virker ikke dette, fortsetter du til trinn to.

2. Trykk flere ganger på Delete, F1 eller F10 mens pc-en starter. Dermed kommer du til maskinens BIOS, hvor du kan justere maskinens grunnleggende innstillinger. Du må sannsynligvis inn i en undermeny. De ser forskjellig ut fra maskin til maskin, men se etter punktet ”Boot” eller ”Boot order”. 

Velg ekstern port eller dvd-disk som først oppstartsmedium, og harddisken som nummer to. Fra nå av vil pc-en prøve å starte fra en dvd eller minnepinne, og deretter fra selve pc-en. (Se orig tekst.)

Hvis du velger alternativ nummer to, er endringen permanent, mens den første gjelder kun for denne ene gangen. For å se hvilken tast du skal velge på pc-en, må du lese veiledningen som fulgte med pc-en.

I Komputer for alle nummer 5/2017, som er i salg nå, kan du lese om hvordan du brenner din egen dvd med Windows.

Tegner du et abonnement på Komputer for alle nå, får du tilgang til de siste fem bladene via Wype.

Kanskje du er interessert i...