Facebook med nytt utseende

Facebook har fått enklere design, og nå kan du også få mørk modus.Facebook får nytt utseende

Facebook kommer med ny design, og du kan ha fått oppdateringen allerede. Her viser vi nye funksjoner og hvordan du bytter tilbake til den gode, gamle Facebook hvis du ikke liker den nye versjonen.

23. juli 2020 av Steffen Nielsen

I februar meldte Facebook at de vil endre designen på nettleserversjonen, og nå har den populære tjenesten i all stillhet fått nytt utseende. De aller fleste av den sosiale tjenestens mange millioner brukere har allerede fått siden sin oppdatert, og i løpet av kort tid vil den nye brukerflaten være tilgjengelig for alle brukerne.

Slik er nye designen

Den nye Facebook-designen med tre spalter.

Den nye Facebook-siden har tre spalter. En bred i midten med nyhetsstrømmen, en smal til venstre med snarveier til forskjellige grupper, begivenheter og så videre, og til slutt en smal til høyre med blant annet kontaktlisten.

Snarveier til varsler, Facebook Messenger og privatinnstillinger ligger fortsatt øverst til høyre.

Slik bytter du mellem ny og gammel Facebook

Selv om Facebook har gitt deg tilgang til endringene, er det fortsatt mulig å bruke den gamle versjonen. Slik bytter du mellom de to designene i nettleseren:

1 Klikk på den lille pilen øverst i høyre hjørne.

2 Velg Bytt til klassiske Facebook. Endringen skjer med det samme. Hvis du vil bytte tilbake, gjør du på samme måte og velger Bytt til nye Facebook.


Nyheter fra Facebook-grupper

Den nye designen har også flere nye funksjoner. Nå kan du for eksempel gjøre det slik at nyhetsstrømmen bare viser nyheter fra grupper du er medlem av, og ikke fra venner.

 

Få nyheter fra grupper du er medlem av på Facebook

1 Klikk på ikonet for grupper øverst til høyre. For å gå tilbake til normal visning, klikker du på startsideikonet. Det ligger øverst til venstre.

Slik bytter du til mørk modus 

Du kan også skåne både øyne og batteri med den nye Facebook-designen. Det gjør du ved å endre til mørk modus, slik at du får mørk bakgrunn og lys tekst. Merk deg at mørk modus ikke virker med den klassisk Facebook-designen.

1 Klikk på den lille pilen øverst i høyre hjørne.

2 Dytt på skyveren til venstre for Nattmodus slik at den blir blå.

Facebook i nattmodus.

Nattmodus blir aktivert med det samme. For å gå tilbake til lys visning, må du deaktivere nattmodus. 

Den nye designen er en del av Facebooks strategi der den sosiale tjenesten skal legge mer vekt på personvern, grupper og arrangementer.

Kanskje du er interessert i...