Google har utviklet et nytt verktøy som kan gjenskape detaljer i pikselerte bilder.

Ny Google-teknologi fikser uskarpe bilder

© Google Brains

Google-verktøy fikser uskarpe bilder

Google har utviklet en ny teknologi som kan forstørre og gjenskape detaljer i pikselerte bilder.

14. februar 2017 av Christian Slot

”Zoom inn og forstørr!”, er en replikk du sikkert kjenner fra kriminalfilmer hvor politiet prøver å oppklare saker på bakgrunn av et bilde.

Nå er ikke lenger denne teknologien forbeholdt Hollywoodfilmer.

I Googles avdeling for kunstig intelligens, Google Brain, har tre forskere utviklet noe de kaller pixel recursive super resolution model. I korte trekk er det snakk om en teknologi som kan gjenskape detaljer i uskarpe bilder.  

Ny teknologi fra Google forstørrer og gjenoppretter detaljer i uskarpe bilder.

Ny teknologi fra Google fikser pikselerte bilder

© Google Brain

Kan hjelpe politiet

Venstre kolonne viser et pikselert bilde på 8 ganger 8 piksler. Midterste kolonne viser det gjenskapte bilde på 32 ganger 32 piksler, etter at det har blitt behandlet i det nye verktøyet. Til sammenlikning kan du se det korrekte bildet i høyre kolonne.

Verktøyet analyserer først det pikselerte bildet og sammenlikner det med en rekke bilder i høy oppløsning, som er skalert ned. Via avanserte algoritmer gjenskapes detaljene til det endelige resultatet.

Teknologien kan kanskje komme politiet til hjelp i saker hvor man bare har pikselerte bilder å jobbe med.

Kanskje du er interessert i...