Løs alle feil i Windows 10

Et innebygd verktøy kan enkelt løse de fleste problemer i Windows 10.

Løs alle feil i Windows 10

Det finnes et innebygd verktøy som kan løse de fleste problemer du møter på i Windows 10. Her kan du se hvordan verktøyet brukes.

24. februar 2020 av Henning Dadkhah Rasmussen


Har du brukt Windows 10 en stund, har du trolig opplevd en feil eller to.

Selv om Windows 10 i det store og hele er stabilt, kan forskjellige kombinasjoner av programmer og utstyr fra tid til annen føre til feil.

Nå har det imidlertid blitt mye lettere å rette feilene i Windows enn det var i tidligere versjoner.

Løsningen er bygd inn i Windows 10

I innstillingsmenyen i Windows 10 finnes det en rekke smarte feilsøkingsverktøy som kan rette feil i mange situasjoner og på mye utstyr.

Det betyr at Windows kan reparere seg selv med få museklikk.

De praktiske verktøyene finner du i menyen Innstillinger under Oppdatering og sikkehet

Trykk først på Windowstast + X. Klikk på Innstillinger

Løs feil med et klikk

Velg Oppdatering og sikkerhet. Klikk på Feilsøking i menyen på venstre side. 

Nå ser du en liste over problemer som Windows kan løse selv. Klikk på et av punketene og deretter på Kjør feilsøkingsprogrammet.

Nå løser Windows feilen.

Det er likevel noen Windows-problemer som ikke kan løses på denne måten. I bladet Komputer for alle ser vi nærmere på de 11 mest plagsomme Windows-feilene.

> Les artikkelen i Fordelssonen (krever pålogging)

I artikkelen løser vi disse Windows-feilene:

 1. Windows mangler oppdateringer
 2. Feil ikoner på snarveiene
 3. Feil på systemfiler i Windows
 4. Windows Store virker ikke
 5. Innstillingsmenyen lar seg ikke åpne
 6. Pc-lyden forsvinner
 7. Full harddisk
 8. Internettilkoblingen blir brutt
 9. Filer åpnes i feil program
 10. Windows melder om feil
 11. Enkelte mapper er låst

> Les artikkelen i Fordelssonen (krever pålogging)

Kanskje du er interessert i...