Hvordan stoppe oppdatering av Windows 10?

Nå er det lettere å hindre at Windows installerer oppdateringer i tide og utide.

© Shutterstock

Slik setter du oppdateringer på pause i Windows 10

Windows har gjennom mange år hatt for uvane å installere oppdateringer når det passer seg – ikke når det ikke passer deg. Det kan du sette en stopper for nå.

5. september 2019 av Mathias Alsted Lund Flinck


Du sitter dypt konsentrert om jobb foran pc-skjermen. Plutselig starter Windows en oppdatering, maskinen slår seg av og på, og du kan bare se på.

Velkjent scenario? Selv om operativsystemet har blitt bedre til å finne ut når installeringen vil være minst plagsom, er ikke systemet ufeilbarlig.

Heldigvis kan du selv velge når maskinen kan oppdatere Windows, slik at du ikke blir forstyrret midt i noe viktig.

Ta kontroll over oppdateringene 

Det kan lønne seg å sette av ti minutter til å få kontroll over innstillingene i Windows Update – altså oppdateringsfunksjonen i Windows.

Der kan du nemlig velge hvilken tid på dagen Windows ikke skal sette igang en oppdatering,

Du kan også utsette oppdateringer for en begrenset periode, slik at du kan arbeide uforstyrret i nærmeste fremtid.

Slik unngår du plagsomme oppdateringer av Windows 10

Først må du finne frem til Windows Update. Det gjør du ved å åpne startmenyen, klikke på tannhjulet og åpne Innstillinger.

Her skal du klikke på det siste punktet, kalt Oppdatering og sikkerhet.

Nå har du åpnet Windows Update og ser i hvilke perioder Windows ikke vil starte en oppdatering.

Tidsrommet kan du endre ved å klikke på Endre aktivitetsperioder. Her kan du få Windows til å justere aktive timer basert på aktiviteten din, eller du kan velge periodene manuelt.

Gå tilbake til Windows Update ved å klikke på pilen øverst i venstre hjørne. Deretter velger du Avanserte alternativer. Her kan du velge å utsette sikkerhetsoppdateringer og store funksjonsoppdateringer. Du gjør begge deler nederst i vinduet under Stans oppdateringer midlertidig.

De øverste boksene stopper store funksjonsoppdateringer, altså de som kommer cirka hvert halvår. I den nederste kan du utsette oppdateringene til en bestemt dato opptil 35 dager frem i tid.

> Les flere tips om Windows 10 

Slik får du tilgang til kommende Windows-funksjoner

I den nye utgaven av Komputer for alle, som er nummer 14/2019, viser vi hvordan du kan registrere deg som testperson og få tilgang til nye funksjoner før alle andre.

Når du har meldt deg på Windows Insider Program, får du altså nye funksjoner og verktøy i Windows 10 før brukere som har en vanlig Windows-versjon.

Du kan lese guiden som viser hvordan du registrerer deg på Windows Insider Progam i bladet. Hvis du er abonnent, kan du laste ned artikkelen med det samme fra Fordelssonen.

Kanskje du er interessert i...