Systemskuff. Systemstatusfelt. Oppgavelinjens hjørne.

Legg populære systemsnarveier på oppgavelinjen

På høyre side av oppgavelinjen i Windows 11 ligger snarveier til viktige funksjoner. Du kan enkelt organisere oppgavelinjen slik at du bare ser de snarveiene du trenger.

13. november 2021 av Steffen Nielsen

Området til høyre på oppgavelinjen i Windows 11 tilbyr gode snarveier til innstillinger for nettverk, lyd, hurtiginnstillinger, batteri og så videre.

Du har neppe behov for alle disse snarveiene. Derfor kan det være fornuftig å organisere området, slik at bare de nyttige snarveiene er synlige.

I denne artikkelen viser vi hvordan du gjør det i Windows 11.

> Les alt om Windows 11 her

Systemstatusfeltet endrer navn i Windows 11

I Windows 10 kalles området til høyre på oppgavelinjen for systemstatusfeltet (noen ganger kalles det også systemskuffen). 

I Windows 11 har Microsoft imidlertid valgt å kalle det for «Oppgavelinjens hjørne».

Organiseringen av området består av to trinn. Først må du bestemme hvilke ikoner som skal vises. Deretter må du bestemme hvilke av ikonene som kan skjules i den såkalte overflytsmenyen, som er skjult bak en liten, hvit pil. 

Begge innstillingene ligger i samme innstillingsvindu som du får frem ved å velge Innstillinger etterfulgt av Tilpassing og Oppgavelinje.

> Les også: Se forskjellene på Windows 10 og Windows 11

Tilpassing av Windows 11:
Tilpassing

Slik ser innstillingsvinduet for «Oppgavelinjens hjørne» ut i Windows 11.

Slik organiserer du oppgavelinjen i Windows 11

Du er nå i innstillingsvinduet ovenfor.

I avsnittet Ikoner i oppgavelinjehjørnet velger du hvilke ikoner som skal vises og skjules. Slå av ikonene du aldri bruker.

I avsnittet Overflyt i oppgavelinjens hjørne velger du hvilke ikoner som skal skjules i den lille menyen bak pilen, som kalles overflytsmenyen. 

Dette er vanligvis ikoner du bruker sjelden. Du vil heretter få tilgang til disse ikonene ved å klikke på pilen og deretter åpne overflytsmenyen.

Kontroller systemstatusfeltet i Windows 10

Denne metoden gjelder for Windows 11, men du kan naturligvis også organisere systemstatusfeltet etter smak og behag hvis du fortsatt har Windows 10. 

Det har vi skrevet en artikkel om i Komputer for alle nummer 18/2021. 

> Du kan lese artikkelen i Fordelssonen her

Kanskje du er interessert i...