Hurtigtastene i Google Dokumenter

Kjenner du til de mer enn 70 hurtigtastene i Google Dokumenter? Hvis ikke, ser du dem her.

Bli lynrask i Google Dokumenter: Se alle hurtigtastene

De fleste kjenner de vanligste hurtigtastene som gjør det mulig å kopiere og lime inn tekst. Det finnes imidlertid langt flere snarveier som kan gjøre livet lettere når du bruker Google Dokumenter.

21. april 2021 av Niklas Ernst

Klipp, kopier og lim inn.

Det finnes hurtigtaster som alle rutinerte pc-brukere kjenner til, og som har vært i bruk siden programutvikleren Larry Tesler lanserte dem på 1970-tallet.

Siden den gang har det kommet til flere hurtigtaster, og Ctrl-C, Ctrl-V og Ctrl-X har fått følge av mange andre smarte snarveier.

I dag finnes det faktisk så mange snarveier at du neppe er kjent med alle sammen.

> Les også: Slik får du gamle Word-dokumenter over i Google Dokumenter

De viktigste hurtigtastene i Google Dokumenter

Bare i Google Dokumenter finnes det over 70 snarveier. Du behøver likevel ikke å lære alle, for du har neppe bruk for alle.

Det kan imidlertid være smart å lære snarveiene til de funksjonene du bruker mest, for det gjør arbeidet ved pc-en både raskere og mer tilfredsstillende.

> Les også: Gratis tekstbehandling: Bli ekspert i Google Dokumenter 

Listen over alle snarveiene finner du her. I mange tilfeller må du først markere teksten og så velge formatering, for eksempel fet tekst, kursiv eller understreket.

Hurtigtaster til Google Dokumenter på en Windows-pc

Vanlig handlinger: 

Kopier Ctrl + c

Klipp ut Ctrl + x

Lim inn Ctrl + v

Lim inn uten formatering Ctrl + Shift + v

Angre Ctrl + z

Omgjør angre Ctrl + Shift + z

Sett inn eller rediger kobling Ctrl + k

Åpne kobling Alt + Enter

Vis vanlig hurtigtast Ctrl + /

Skriv ut Ctrl + p

Åpne Ctrl + o

Finn Ctrl + f

Finn og erstatt Ctrl + h

Finn igjen Ctrl + g

Finn forrige Ctrl + Shift + g

Skjul menyer (kompakt tilstand) Ctrl + Shift + f

Sett inn sideskift Ctrl + Enter

Søk i menyene Alt + /

Gjenta siste handling Ctrl + y


Tekstformatering

Fet Ctrl + b

Kursiv Ctrl + i

Understreking Ctrl + u

Gjennomstreking Alt + Shift + 5

Hevet skrift Ctrl + .

Senket skrift Ctrl + ,

Kopier tekstformatering Ctrl + Alt + c

Sett inn tekstformatering Ctrl + Alt + v

Slett tekstformatering Ctrl + \

Øk skriftstørrelse Ctrl + Shift + >

Reduser skriftstørrelse Ctrl + Shift + <


Avsnittsformatering

Øk innrykk av avsnitt Ctrl + ]

Reduser innrykk av avsnitt Ctrl+ [

Bruk normal teksttypografi Ctrl + Alt + 0

Bruk overskriftsformat [1-6] Ctrl + Alt + [1-6]

Venstrejuster Ctrl + Shift + l

Sentrer Ctrl + Shift + e

Høyrejuster Ctrl + Shift + r

Juster Ctrl + Shift + j

Nummerert liste Ctrl + Shift + 7

Punktliste Ctrl + Shift + 8

Flytt avsnitt opp/ned Ctrl + Shift + Pil opp/ned


Bilder og tegninger

Alternativ tekst Ctrl + Alt + y

Gjør større Ctrl + Alt + k

Gjør bredere Ctrl + Alt + B

Gjør høyere Ctrl + Alt + I

Gjør mindre Ctrl + Alt + j

Gjør smalere Ctrl + Alt + w

Gjør lavere Ctrl + Alt + q

Roter 15° med klokken Alt + Høyre piltast

Roter 15° mot klokken Alt + Venstre piltast

Roter 1° mot klokken Alt + Shift + Venstre piltast

Roter 1° med klokken Alt + Shift + Høyre piltast

Lukk redigeringsverktøy til tegninger Shift + Esc


Kommentarer og fotnoter

Sett inn kommentar Ctrl + Alt + m

Åpne diskusjonstråd Ctrl + Alt + Shift + a

Angi aktuell kommentar Ctrl + Enter

Sett inn fodnote Ctrl + Alt + f

Gå til den aktuelle fotnoten Hold Ctrl + Alt nede, og trykk på e og deretter f

Gå til neste fotnote Hold Ctrl + Alt nede, og trykk på n og deretter f

Gå til forrige fotnote Hold Ctrl + Alt nede, og trykk på p og deretter f


Menyer

Hurtigtastmeny (høyreklikk) Ctrl + Shift + x

Filmenyen i Google Chrome: Alt + f

Andre nettlesere: Alt + Shift + f

Menyen Rediger i Google Chrome: Alt + e

Andre nettlesere: Alt + Shift + e

Vismenyen i Google Chrome: Alt + v

Andre nettlesere: Alt + Shift + v

Menyen Sett inn i Google Chrome: Alt + i

Andre nettlesere: Alt + Shift + i

Formatmenyen i Google Chrome: Alt + o

Andre nettlesere: Alt + Shift + o

Menyen Verktøy i Google Chrome: Alt + t

Andre nettlesere: Alt + Shift + t

Hjelpmenyen i Google Chrome: Alt + h

Andre nettlesere: Alt + Shift + h


Tekstmarkering med tastatur

Marker alt Ctrl + a

Utvid markering med ett tegn Shift + Venstre/høyre piltast

Utvid markering med én linje Shift + Pil opp/ned

Utvid markering med ett ord Ctrl + Shift + Venstre/høyre piltast

Utvid markering til starten av linjen Shift + Home

Utvid markering til slutten av linjen Shift + End

Utvid markering til starten av dokumentet Ctrl + Shift + Home

Utvid markering til slutten av dokumentet Ctrl + Shift + End

Marker det aktuelle listepunkt Hold Ctrl + Alt + Shift nede, og trykk på e og deretter i

Velg alle listepunkter på dette nivået Hold Ctrl + Alt + Shift nede, og trykk på e og deretter o


Kilde: Google

Kanskje du er interessert i...