Google Play Butik

Google har flest apper

Siden 2012 har Google Play Butikk tredoblet antallet apper og ligger for første gang foran Apples App Store.

26. januar 2015

Siden smartmobiler ble populære, har Apple alltid ligget ett skritt foran i antallet apper. App Store har vært kjent for å ha mange flere apper enn de andre butikkene, men nå har det altså snudd. Google har gått forbi og er nå den appbutikken der du kan finne flest apper. De har ifølge tall fra analysefirmaet appFigures 1,43 millioner, mot Apples 1,21 millioner.

En av hovedgrunnene til at Google Play Butikk har gått forbi App Store, er at det er mange flere som utvikler apper for Google Play. I 2014 hadde Google flere utviklere enn App Store og netthandelen Amazons appbutikk til sammen. Og jo flere som utvikler apper til en plattform, desto flere apper får den.

I tillegg har Apple en grundigere silingsprosess før appen kommer i butikken, mens Google tillater utviklerne å legge appene direkte inn. Dette gjør at Google Play Butikk er både enklere og mer attraktiv for utviklene.

Tallene fra appFigures viser også at de kategoriene som har største vekst, er spill og fotograferingsapper. Det er særlig de siste som har vokst voldsomt, noe som trolig skyldes at kameraene på smartmobiler blir stadig bedre.

Kanskje du er interessert i...