Red_windows_komno_112012

Systemgjenoppretting i Windows

Med den innebygde systemgjenopprettingen i Windows kan ellers helt uløselige problemer fikses med noen få klikk. Du kan rett og slett gjenopprette Windows som det så ut før problemene oppsto.

16. juli 2012

Les mye mer om systemgjenoppretting i denne artikkelen her.

Innimellom kan man rote seg ettertrykkelig bort i Windows-problemer. Noen av disse er så ødeleggende for systemet at man kunne trenge en kjempesvær angreknapp. Heldigvis har Windows en innebygd funksjon som fungerer akkurat sånn. Den kalles Systemgjenoppretting.

Systemgjenoppretting er en del av både Windows XP, Windows Vista og Windows 7. Vi viser deg hvordan du skal bruke Systemgjenoppretting for både å opprette et systemgjenopprettingspunkt og for å gjenopprette systemet etter feilslåtte installeringer.

Spørsmål og svar om Systemgjenoppretting

Kan jeg angre på en systemgjenoppretting? Ja, som regel kan du det. Før du innhenter et gammelt systemgjenopprettingspunkt, blir det for sikkerhets skyld opprettet et nytt så du skal få muligheten til å angre og gjenopprette systemet.

Kan viktige dokumenter bli borte fra harddisken hvis jeg går tilbake til et tidligere gjenopprettingspunkt? Nei, Systemgjenoppretting berører ikke personlige dokumenter som f.eks. Wordtekster eller Excel-regneark.

Kanskje du er interessert i...