Defekt USB-lader
Følg med på ladingen!

Forskere har funnet feil i tre av fire testede USB-ladere. Noen av feilene er så grove at laderne er brannfarlige.

© Shutterstock

Alvorlige feil i mange USB-ladere

En europeisk undersøkelse har avdekket alvorlige feil ved mange USB-ladere for mobiltelefoner. Slik sjekker du om også din lader er brannfarlig.

11. august 2023 av Martin Lorentsen

Det kan være fristende å sette mobilen til lading som det siste du gjør før du legger deg. Er du riktig uheldig, kan det også bli det siste du gjør.

Ifølge et nytt stort forskningsprosjekt i regi av EU er det nemlig alvorlige feil på mange ladere.

Sikkerhetsmyndigheter i 21 EU-land advarer nå mot feil på USB-ladere, som blant annet kan brukes til mobiltelefoner. Faktisk har hele tre av fire testede ladere vist seg å være defekte.

Av i alt 120 testede ladere var 74 prosent beheftet med feil. 52 ladere hadde feil på flere områder i forhold til EU-standarden, og 31 hadde alvorlige feil.

LES OGSÅ: Slik lader du mobilen optimalt

Mange farlige ladere

Bruker du en defekt lader, risikerer du blant annet brann. Og det er ikke bagateller forskerne bak studien har oppdaget:

For det første bestod ikke plasten i flere av laderne branntesten. Avstanden mellom strømførende deler i laderen var for liten, og noen ladere var enten dårlig isolert eller manglet isolasjon.

Blant de 120 produktene som ble testet, ble det også funnet ladere med enten for tynne, for korte eller for lange ledere i selve kontaktene. 

LES OGSÅ: Slik fungerer trådløs lading

Slik unngår du brann

Ifølge myndighetenes retningslinjer bør du ta spesielle forholdsregler når du lader, slik at du reduserer brannfaren. Pass på følgende:

  • Bruk aldri ledninger som er skadet, og sørg for å bytte ut gamle ladere med slitte kontakter.
  • Ikke lad over natten eller når du ikke er hjemme.
  • Hold øye med laderen når den er i bruk.
  • Dekk aldri til laderen når den er i bruk.
  • Lad aldri i sengen, sofaen eller i andre myke møbler med lettantennelig materiale.

Hvis du er usikker på om en lader er trygg å bruke, kan du sjekke om den er CE-merket. Merket er en garanti for at laderen er vurdert til å oppfylle gjeldende sikkerhetskrav i EU.

Du bør også se etter CE-merket når du kjøper ny lader. Vanligvis er den tydelig merket med bokstavene C og E på siden av laderen.

LES OGSÅ: 7 grunner til at mobilen går fort tom strøm

Kanskje du er interessert i...